ادبیات کهن ایران
پایگاه بحث های زبان و ادب فارسی
قالب وبلاگ

نام و نام خانوادگی :                    شهرستان :                استان مازندران                 صفحه29

نام درس : نظام آوایی زبان/موضوع درس : شناخت نظام آوایی /هدف کلّی :آشنایی با نظام آوایی زبان/ مدّت :90دقیقه

 

رئوس مطالب

 

هدف های جزئی

رفتار ورودی

ارزشیابی تشخیصی

نتیجه

هدف های رفتاری

شرح وبسط واج شناسی از میان سطوح سه گانه نظام زبان

 

تعریف واج و حرف و تفاوت انها با یکدیگر

 

تعریف هجا و آشنایی با صامت و مصوت

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان در حین تدریس باید :

از میان سطوح سه گانه ی نظام زبان واج را بشناسند.

باتعریف حرف و تفاوت آن با واج آشنا شوند .

با تعریف هجا آشنا شوند.

با صامت و مصوت آشنا شوند .

بااین نکته که جمله از ترکیب ساخت های آوایی تک هجایی و چندهجایی ساخته می شوندآشنا شوند .

به تحقیق درباره ی زبان شناسی علاقمند شوند.

ازدانش آموزان انتظار داریم قبل از شروع درس جدید :

تعریف زبان شناسی را بدانند .

سطوح سه گانه ی نظام زبان را بدانند .

بتوانند واج شناسی راتعریف کنند .

واج های زبان فارسی را نام ببرند .

زبان شناسی چیست ؟زبان شناسان زبان را درچند سطح مطالعه می کنند ؟نام ببرید .

واج شناسی چیست ؟

بیست و نه واج زبان فارسی را نام ببرید.

 اگر دانش آموزان به سوالات ارزشيابي تشخيصي پاسخ دهند نتيجه مي گيريم كه آماده يادگيري مطالب جديد هستند.

واج ،هجا و جمله را با یکدیگر تشخیص دهند .

واج و حروف را با علائم خاص نشان دهند .

واج ها و حروف الفبا را با هم مقایسه کنند .

انواع واج های زبان ( مصوت و صامت ) را تشخیص دهند .

جای تکیه را در کلمات نشان دهند .

چگونگی ساخت آوایی کلمات را بدانند .

به بررسی ساخت آوایی جمله علاقه نشان دهند .

 

نام و نام خانوادگی :                    شهرستان :                استان مازندران                 صفحه30

نام درس : نظام آوایی زبان/موضوع درس : شناخت نظام آوایی /هدف کلّی :آشنایی با نظام آوایی زبان/ مدّت :90دقیقه

 

مراحل تدریس

فرصت

روش تدریس

مواد

فعالیت

ارزشیابی

الف- فعالت های مقدماتی :

سلام و احوالپرسی – حضور و غیاب –بازدید تکالیف-پرسش ازدانسته های قبلی .

ایجاد انگیزه : در این بخش از رایانه استفاده می کنم .

-معرفی درس جدید و بیان اهداف

ب- ارائه ی درس جدید

واج را با چند مثال تعریف می کنم و نشانه ای که واج ها در آن قرار می دهند روی تخته می نویسم .

به کمک رایانه جدولی را تنظیم می کنم و ان را به دو بخش تقسیم می کنم . واج –حرف – و تفاوت آن دو را با مثال بیان می کنم .

باچند مثال واج های چند حرفی و حرف های چندواجی را توضیح می دهم .

-دانش اموزان را به چند گروه تقسیم می کنم و کلماتی را در اختیار آنها قرار می دهم تا تعداد واج های آن را مشخص کنند .

-باچندمثال صامت و مصوت را برای دانش آموزان توضیح می دهم و ازگروهها می خواهم که صامت ها و مصوت های کلماتی را که در اختیار دارند مشخص کنند .

-باچند مثال کلمات یک هجایی و چندهجایی و تکیه و جای آن را در کلمات برای دانش آموزان توضیح می دهم و از گروهها می خواهم تعداد هجای هرکلمه را مشخص کنند و جای تکیه را بگویند .

ج- فعالیت های پایانی :

-فرصت سؤال به فراگیران می دهم – درس را به کمک  دانش آموزان جمع بندی می کنم – ارزشیابی پایانی را انجام می دهم وتکلیف هفته ی آینده را مشخص می کنم.

در پایان:

- فرصت سؤال به فراگیران می دهم.

- درس را به کمک آنها جمع بندی می کنم.

- ارزشیابی پایانی را انجام می دهم .

- فعالیت های منزل را تعیین می کنم

 

15

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

20

واحد کار

 

همیاری

کتاب درسی

 

گچ

و

تخته سیاه

ارائه تکلیف

شرکت در کار گروهی

پاسخ به سوالات

مشارکت در استفاده از وسایل آموزشی

مشارکت در جمع بندی مطالب

 

واج را تعریف کنید .

تفاوت واج را با حرف بگویید .

حروف چندواجی رانام ببرید .

یک واج چند حرفی مثال بزنید .

واج ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید .

هجا یعنی چه ؟

تکیه یعنی چه ؟

تکیه در اسم ، صفت و قید معمولاً درکجا قرار می گیرد .

جمله چگونه ساخته می شود ؟

تعداد هجا و واج های کلمات زیر را مشخص کنید .

عادلانه – ابهام

 

 

[ ۸۷/۰۸/۰۱ ] [ 10:25 ] [ دبیر بازنشسته ی ادبیات فارسی جلیل غدیری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

اين وبلاگ براي ارتباط با همکاران رشته ی ادبیات فارسی در مدارس و دانشگاه های كشور عزيزمان ايران طراحي شده تا امكان تعامل علمي فراهم شود به ويژه چشم انتظار انتقاد سازنده و علمي هستيم.
ایران مازندران رامسر
امکانات وب
  • پاتوق سرگرمی
  • بالشت